روشنی دارم
نور چراغ را به آب می اندازم که آری منم ماه روشنی دارم ،ماه من هر وقت که بخواهم بامن است ،بیا رویم بانور ماه من درخت ها را هرس کنیم زمین ها را شخم کنیم و به گل ها آب دهیم که دیگر به خورشید نیازی نیست ،ماه من گرما بخش ترین و روح نوازترین ماه هستی است. فقط ترسم از وابستگی هاست وچه بد که ماه من وجودش به فیتیله ی نفت وابسته است.
منبع اصلی مطلب : مـداد سفید
برچسب ها : روشنی دارم
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : نور چراغ را به آب می اندازم که آری منم ماه روشنی دارم